Dzień: 2022-01-29

Czym jest spółka?

Firma

Spółka zgodnie z definicją jest typem działalności gospodarczej. Spółkę może założyć zarówno osoba prawna, jak i osoba fizyczna. Jednym z głównych celów, dla których osoby zakładają spółki jest osiągnięcie jak najwyższego zysku.

Ubezpieczenie emerytalne. Co to takiego jest i kto ma obowiązek jego płacenia

Finanse

Ubezpieczenie emerytalne jest to przede wszystkim ubezpieczenie na wypadek, kiedy bylibyśmy z jakiś powodów niezdolni do podjęcia pracy. Jednym z głównych tego typu wypadków może być między innymi starość.