Czym jest spółka?

Spółka zgodnie z definicją jest typem działalności gospodarczej. Spółkę może założyć zarówno osoba prawna, jak i osoba fizyczna. Jednym z głównych celów, dla których osoby zakładają spółki jest osiągnięcie jak najwyższego zysku.

Wyróżniamy następujące rodzaje spółek: spółki cywilne, a także spółki handlowe.

Spółkę cywilną tworzą przynajmniej dwa podmioty. Spółka tego typu w przeciwieństwie do spółki w rozumieniu handlowym nie jest podmiotem praw i obowiązków. Jeżeli powstaną długi, to swoim majątkiem odpowiadają wszyscy wspólnicy.

Z kolei spółka handlowa jest rodzajem działalności gospodarczej, która jest zarządzana przez przynajmniej dwa podmioty. Muszą one zawrzeć umowę o współpracę. W ramach spółek handlowych wymienić można: spółkę jawną, spółkę komandytową, spółkę komandytowo-akcyjną, a także spółkę partnerską.

Istnieje także pojęcie spółki osobowej, do której zaliczyć możemy spółki jawne, komandytowe, a także komandytowo-akcyjne oraz partnerskie.

W bardzo szerokim ujęciu spółki są zatem umową zawieraną pomiędzy podmiotami w celu osiągnięcia zysków.

Spółka zgodnie z definicją jest typem działalności gospodarczej. Spółkę może założyć zarówno osoba prawna, jak i osoba fizyczna. Jednym z głównych celów, dla których osoby zakładają spółki jest osiągnięcie jak najwyższego zysku. Wyróżniamy następujące rodzaje spółek: spółki cywilne, a także spółki handlowe. Spółkę cywilną tworzą przynajmniej dwa podmioty. Spółka tego typu w przeciwieństwie do spółki…

Spółka zgodnie z definicją jest typem działalności gospodarczej. Spółkę może założyć zarówno osoba prawna, jak i osoba fizyczna. Jednym z głównych celów, dla których osoby zakładają spółki jest osiągnięcie jak najwyższego zysku. Wyróżniamy następujące rodzaje spółek: spółki cywilne, a także spółki handlowe. Spółkę cywilną tworzą przynajmniej dwa podmioty. Spółka tego typu w przeciwieństwie do spółki…

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.