pieniądze

Ubezpieczenie emerytalne. Co to takiego jest i kto ma obowiązek jego płacenia

Ubezpieczenie emerytalne jest to przede wszystkim ubezpieczenie na wypadek, kiedy bylibyśmy z jakiś powodów niezdolni do podjęcia pracy. Jednym z głównych tego typu wypadków może być między innymi starość.
Co zapewnia nam ubezpieczenie emerytalne i po co musimy płacić składki?
Tego typu ubezpieczenie jest w stanie nam zapewnić jakiś określony dochód, w sytuacji kiedy osiągnęliśmy tak zwany wiek emerytalny, czyli zakończyliśmy naszą pracę zawodową.
W taki razie kto z nas ma obowiązek płacenia takiego ubezpieczenia? Obowiązkowi temu podlegają kolejno osoby fizyczne, które na obszarze państwa Polskiego są:
– pracownikami, wyjątek stanowią jedynie prokuratorzy
– osobami, które wykonują pracę tzw. nakładczą
– osobami, które należą do rolniczych spółdzielni produkcyjnych i spółdzielni kółek rolniczych
– osobami, które pracują na podstawie agencyjnej umowy, umowy zlecenia czy też innego rodzaju umowy o świadczeniu usług
-osobami, które prowadzą działalność gospodarczą pozarolniczą.
System emerytalny w Polsce jest tak skonstruowany aby każdy, kto pracuje mógł zapewnić sobie jakieś środki na przyszłość, kiedy będzie już na zasłużonej emeryturze.

Ubezpieczenie emerytalne jest to przede wszystkim ubezpieczenie na wypadek, kiedy bylibyśmy z jakiś powodów niezdolni do podjęcia pracy. Jednym z głównych tego typu wypadków może być między innymi starość. Co zapewnia nam ubezpieczenie emerytalne i po co musimy płacić składki? Tego typu ubezpieczenie jest w stanie nam zapewnić jakiś określony dochód, w sytuacji kiedy osiągnęliśmy…

Ubezpieczenie emerytalne jest to przede wszystkim ubezpieczenie na wypadek, kiedy bylibyśmy z jakiś powodów niezdolni do podjęcia pracy. Jednym z głównych tego typu wypadków może być między innymi starość. Co zapewnia nam ubezpieczenie emerytalne i po co musimy płacić składki? Tego typu ubezpieczenie jest w stanie nam zapewnić jakiś określony dochód, w sytuacji kiedy osiągnęliśmy…

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.